Política de privacitat i protecció de dades

Política de privacitat i protecció de dades

El responsable de les dades de caràcter personal recollides en el lloc www.connectalia.com és FEELING IDEAS, SL, en endavant CONNECTALIA, amb CIF B25738980, domicili al carrer de Preixens, 13 d’Agramunt, telèfon de contacte 666 751 704 i correu electrònic info@connectalia.com.

CONNECTALIA té implementades les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal recollides, donant així compliment a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, reflectida en el Reglament Europeu (UE) 2016/679, de 27 d’abril, (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE).

Les dades recollides en el lloc connectalia.com seran tractades en el corresponent fitxer de contactes/clients de CONNECTALIA de conformitat a l’establert a la normativa esmentada anteriorment. El lloc connectalia.com només recull les dades de caràcter identificatiu i/o de contacte dels seus usuaris que siguin necessàries per poder atendre les consultes, peticions d’informació o de contacte realitzades pel usuaris.

La finalitat del tractament de les dades recollides a través dels diferents formularis o registres d’aquest lloc web és atendre les peticions d’informació o consultes realitzades pels usuaris, realitzar les gestions comercials i administratives necessàries per a la prestació dels serveis que ofereix CONNECTALIA i enviar als usuaris informació, publicitat i promocions d’aquests serveis.

El tractament de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari/a sempre requerirà el consentiment previ i explícit d’aquest a través dels formularis de contacte o de registre, legitimant així a CONNECTALIA a tractar les seves dades d’acord amb les finalitats descrites al paràgraf anterior. En cas que l’usuari no doni el seu consentiment, CONNECTALIA no podrà tractar les seves dades i en conseqüència no podrà oferir-li els seus serveis ni atendre les seves peticions d’informació o consulta.

CONNECTALIA conservarà les dades de caràcter personal mentre existeixi un interès mutu amb l’usuari/a o mentre així ho requereixi qualsevol obligació legal que li sigui inherent. CONNECTALIA no cedeix dades a tercers, amb la salvaguarda que aquesta cessió estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat del tractament. CONNECTALIA no elabora perfils amb les dades recollides.

Per al desenvolupament de l’activitat de CONNECTALIA gestionem les dades a través del servei de DROPBOX INC., companyia amb oficina principal a 333 Branna Street de San Francisco, 94107 California, als EEUU. Dropbox forma part de l’acord EU-US Privacy Shield i per tant garanteix la protecció de dades de caràcter personal segons els estàndards europeus. Podeu llegir la política de privacitat de Dropbox en aquest enllaç https://www.dropbox.com/es/privacy#dmca.

L’usuari té dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades així com també té dret a la limitació i oposició al seu tractament. L’usuari/a podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment i també té dret a interposar una reclamació davant de l’autoritat de control (aepd.es) si creu que el tractament de les seves dades no s’ajusta a la normativa. Per exercir els seus drets, l’usuari/a haurà de remetre una sol·licitud per escrit indicant quin dret vol exercir i adjuntant, sempre, una fotocòpia del seu DNI. Aquesta sol·licitud l’ha podrà enviar per correu postal a FEELING IDEAS, SL –CONNECTALIA-, Carrer de Preixens, 13 d’Agramunt (25310) o bé per correu electrònic a info@connectalia.com.